બહાર

23 01 2007

 

 

 

 

 

 

 

*

************************************************************

જીવનમાં બહાર આવી જેનાં પગરવને સુણી

જેના આગમનને કારણ દિલ ધબકારો ચૂક્યું

આ એજ વ્યક્તિની યાદે હું સૂનમૂન બેઠી છું

સુંદર સંસ્કાર અર્પી બાળકોમાં ગુંથાઈ

માયા મમતાનાં બંધન સાથી સંગે સોહાવી

આ એજ વ્યક્તિની યાદે હું ગુમસુમ બેઠી છું

ફૂલવાડી સિંચિત થઈ કળફૂલથી ઉભરાઈ

માળી વિણ બગિયાંની હું મહેક માણું છું

આ એજ વ્યક્તિની યાદે હું સ્વપનાં જોતી છું

વણ માગ્યે જીવનમાં લહર આનંદની ઉઠી

પ્રભુ તારી દયાની હું કરૂણાને યાચું છું

આ એજ વ્યક્તિની યાદે જીવનને પાવન માનું છું

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: