ઓરા આવો**

23 01 2007

images93.jpg

ઓરા આવો તો વહાલાં નિરખું શ્રીનાથજી
આંખલડી મારી પાવન થાયે શ્રીનાથજી
તમ સાથે જોડી પ્રિતડી શ્રીનાથજી
હૈયું હાથ રહ્યું જાય ના શ્રીનાથજી  ઓરા આવો—
કાનમાં કહેવી તમને વાતડી શ્રીનાથજી
મંગલ આશિષ વરસાવો શ્રીનાથજી  ઓરા આવો—-
તમ ક્રૂપાએ જીવનમાં ભાત છે શ્રીનાથજી
ભક્તોનો સંગ રૂડો પામી શ્રીનાથજી  ઓરા આવો—-
બંસીના નાદે થઈ ઘેલી શ્રીનાથજી
રાસલીલામાં ભાન ભૂલી શ્રીનાથજી   ઓરા આવો—
હ્રદયનાં દ્વાર ખૂલ્લાં મૂક્યા શ્રીનાથજી
આગમનની ઘડીઓ ગણાતી શ્રીનાજી  ઓરા આવો—
જીવન પથપર સંગ તારો શ્રીનાથજી
અંત સમયે સાથ સાધજો શ્રીનાથજી   ઓરા આવો–

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: