પાત્ર..

24 01 2007

images17.jpg

જીંદગીમાં પાત્ર કાચનું મળે કે સુવર્ણનું તેનો અફસોસ ન કરવો.
તમારું પાત્ર પોકળ સાબિત ન થાય તેનો હરહંમેશ ખ્યાલ રહે
તે  અત્યંત આવશ્યક છે.
કાચનું પાત્ર ફૂટી જવાનો ભય સતાવશે. સુવર્ણનું પાત્ર
ચોરાઈ જવાનો ડર શાંતિની નિંદ્રા પણ નહીં લેવા દે. જો
તમે પોકળ યા તકલાદી નહીં હો તો આ જગે તમે સફળ
પૂરવાર થશો.જીવનમાં સંયમ, વૃત્તિઓ પર લગામ અને
જિહ્યાગ્રે સરસ્વતિનો વાસ જારી રાખશો.
પાત્રતા કેળવવામાં અને સાચવી રાખવામાં તે ખૂબજ
મહત્વનો ભાગ ભજવે છે.સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની ચાવી
આપણાં જ હાથમાં છે. સફળતા તમારા ચરણ ચૂમશે.
ઈશ્વરને દોષ દેવો, સંજોગોનું આવલંબન લઈ હાર
કબૂલવી એ  વિરલાનાં કામ નથી. આપણે પોતે શુભ
કરવાને શક્તિમાન છીએ.જીવનમાં આંધિ યા શાંતિ
આપણાપર આધારિત છે.

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: