પૂછજે****

25 01 2007

cat-with-flower.jpg

સર્જનતાનો  આનંદ કલાકારને તું પૂછજે
આનંદની મધુરતા પ્રેમેથી  પૂર્ણ  કરજે
આનંદમય  કર્મ ભક્તિ વગર અધૂરું
ગોકૂળની કાનલીલા ગોપીઓના પ્રેમે પૂરી
ભક્તિવગરનું  કર્મ પાણી વિનાની મછલી
સમન્વય બંનેનો વસંત જાણે  ખીલી
આનંદ અને પ્રેમ સિક્કાની બે છે બાજુ
શરીર રૂપી વનનું મધુવનમાં પરિણમવું
જ્ઞાન સભર ભક્તિ પુલકિત કર્મ દ્વારા
કર્મ ભક્તિ સોહે જ્ઞાને આનંદના ઊઠે નારા
સફળતા જીવનમા ત્રિવેણી સંગમ સાધ્યો
માધુર્યનું પ્રાગટ્ય જીવનનો મર્મ  લાધ્યો

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: