અનેરા

29 01 2007

images52.jpg

નાના નાના બાળ અમે દીસે નાનેરા
સારા જગથી નોખાં અમે છીએ અનેરા

**
નાની નાની ખુશીને નાની અમારી માગણી
હૈયે અમારે ભરી છે પ્રેમ અને લાગણી

**
પ્યારથી કહેશો તો તુમ પર વારી જઈશું
તમને મન દીધું છે દિલડું દઈ દેશું

**
માલમલીદા મોટરગાડીની અમને ના ખેવના
મુખપર ખીલે હાસ્ય પ્યારની છે ભાવના

**
સ્વપના અમારા સુંદર કરીશું સાચુકડાં
પૂરાં કરીશું હોલે હોલે અમે બટુકડાં

**
નિર્દોષ અમારું સ્મિત તેમાં છલકે છે પ્યાર
ધીરે ધીરે થઈશું મોટા વાર ન થાય લગાર

*
હસતાં રમતાં ભણશું ઉન્નત મસ્તકે જીવશું
નાનેરા ભાઈ નાનેરા અમે દીસે અનેરાં


ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: