સફળતા- શંકા*****

31 01 2007

images10.jpgimages1.jpg

સફળતા-    સફળતા અથાગ મહેનતનું ફળછે.
શંકા    –    શંકા અવિશ્વાસનું  ફળ છે

સફળતા-    સફળતા હોય ત્યાં શંકાને  સ્થાન નથી.
શંકા   –    શંકા હોય ત્યાં સફળતા ઢૂંકતી નથી.

સફળતા-    સફળતાના પાયા પર રચાયેલ ઈમારત
ભવ્ય દીસે છે.
શંકા    –    શંકાના ખોખલા પાયા પર ચણાયેલ ઈમારત
પવનનો ઝોકો પણ સહન કરી શક્તી નથી.

સફળતા-    સફળતા ખુદ ઓસડ છે.
શંકા   –     શંકાનું ઓસડ વિશ્વાસછે.

સફળતા-    સફળતા મેળવ્યા પછી જીરવવી અઘરી છે.
શંકા   –     શંકા થયા પછી નાબૂદ કરવી નામુમકીન છે.

સફળતા-    સફળ્તાની ચાવી સમતા, શ્રદ્ધા અને સતત પ્રયત્ન છે.
શંકા    –    શંકાની જનેતા સ્વમાં રહેલ અવિશ્વાસ.

સફળતા-    સફળતા હોય ત્યાં સ્વાર્થ ટકી શકે નહીં.
શંકા    –    શંકા સ્વાર્થનો ગઢ મજબૂત બનાવે.

સફળતા-    સફળતા જીવનમાં કિરતારનો ખૂબ ખૂબ આભાર.
શંકા   –     એજ કિરતારની પ્રેમ ભરી સહાય શંકા દૂર કરવામાં.


ક્રિયાઓ

Information

One response

2 02 2007
Neela Kadakia

મારા બ્લોગનાં સુવિચારોમાં લખવા જેવા વિરોધાભાસ છે.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: