પળ

3 02 2007

images8.jpgimages3.jpg

પળ પળ જીવવું પળ પળ મરવું જીવનની છે રીતિ
પળ પળ નું આ બનેલું જીવન રાખો ન તેની ભીતિ

પળ સુનહરી  પળ રંગીલી મેઘધનુની  ભાંતિ
પળ ગમગીન પળ દર્દીલી કાળી ડિબાંગ રાત્રિ

પળમાંહી આ જીવન ગુજરે આણે જીવનમાં શાંતિ
ઉદ્વેગ ભરે એ મધુર પળોમાં  ફેલાવે અશાંતિ

પળની કિંમત જે ના જાણે વેડફે તે અજ્ઞાની
પળમાં વાવે પળો પછી પામે તે જાણે જ્ઞાની

પળ વિપળને અવગણે ને આમંત્રે તે વ્યાધિ
પળ પળની કિંમત પારખે સમતા તેને લાધી

પળમાંહી જીવન છૂપાયું પ્યાસ જીવનની બૂઝી
પળમાં જીવવાની પળમાં રાચવાની સાચી મતિ સુઝી

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: