નાથ– નથી

6 02 2007

images34.jpg

ખોદ્યો ડુંગર કાઢ્યો ઉંદર
શાને ચૂંથે ખારો સમુંદર

મરજીવા મથ્યા શોધવા મોતી
થાક્યાં નયનો ગિરિધર ગોતી

માર ડૂબકી અંતરને તળીયે
આવ, ભેટીએ નાથને મળીયે

કર્મ અકર્મ વિકર્મ વીના જીવન નથી
ફળની આશા ન રાખવી સમઝણ નથી

સવારની સાંજ થવાની વિકલ્પ નથી
જન્મ જરા મ્રુત્યુ થંભે શક્ય નથી

ત્રિકોણ નો ચોથો ખૂણો
શોધીને થાકી ના જડ્યો
આખરે સત્ય સમજાણું
ત્રિકોણને હોય ત્રણ ખૂણા
માનવ શાને ગાયે ગાણા
વ્યર્થ ગુમાવીશ ના
જીવતરના ટાણા

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: