રેખા ?

11 02 2007

camfe70d.jpgcaibylyj.jpg

રેખા હો રેખા
હાથની હોય કે પાડોશની
પજવવામાં બંન્ને  સરખી
જાણે  હવાની લહેરખી
હાથની કરે  પરેશાન
પાડોશની કરે  હેરાન
હાથની મહેનતે ઉન્નત બનાવે
પાડોશની હરદમ  ઉધમ મચાવે
હાથની અને પાડોશનીનો સંગમ થાય
દોરનાર ઘડનાર બંન્ને હરખાય
પામનાર નાં જીવનમાં સૂર્યોદય થાય

Advertisements

Actions

Information

One response

12 02 2007
Rekha Barad

તમે રેખાની વાત સરસ કરી છે. પણ કઈ રેખાની વાત કરો છો હાથની કે પછી રહે અને ખા વાળી, કે નસીબની. તમે બહુ સરસ લખો છો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: