કોફી ની કેફિયત ?

13 02 2007

images7.jpg

અમેરીકા આવીને આપણે ગુજ્જુભાઈ
કોફી ના રવાડે ચડી ગયા
ખરી વાત ને?
કોફી  એકુ  કોફી
કોફી  દો–રંગી
કોફી  તેરી તમીઝ
કોફી ચોકુ  ચસકો
કોફી  પંચ–મહાભૂત
કોફી છક્કા  છોડાવે
કોફી સત્તા  સાંપડે
કોફી  અઠે  દ્વારિકા
કોફી  નવે  નવધિ
કોફી  દશા બૂરી

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: