૯૯નો ધક્કો

13 02 2007

જયારે ૯૯,૦૦૦ મિત્રોએ પધારી આંગણ પાવન

ક્ર્યું હોય ત્યારે જુનું ગીત મન અને મસ્તિષકમાં

ગુંજી ઉઠ્યું.  આભાર.

 

 

૯૯નો ધક્કો  જેણે ખાધો હોય તે જાણે

હે ખાધો હોય પચાવ્યો હોય તે

૯૯ના ધક્કા ને સમજાવે

૯૯ પછી ૧૦૦, ૯૯૯ પછી  ૧૦૦૦

અને હવે ૧૯૯૯ પછી ૨૦૦૦,આ કોયડો છે આજાર

હે ખાધો હોય પચાવ્યો હોય તે

૯૯ના ધક્ક ને સમજાવે

ઘરે ઘરમાં ચડભડ, સમગ્ર જગમાં હલચલ

ક્યાં, કેમ, કોણ, કોને  ભેદ બતલાવે

હે ખાધો હોય પચાવ્યો હોય તે

૯૯ના ધક્કા ને સમજાવે

૯૯ વર્ષના મા ને બાપ,જીવન પ્રવ્રુત્તિમાં લાવે બાધ

૯૯નો આંકડો કરાવે ઉત્પાત ૧૯૯૯ ની ક્યાં કરીએ વાત

હે ખાધો હોય પચાવ્યો હોય તે

૯૯ના ધક્કા ને સમજાવે

૨ નવડા ૯૯ ને ૨ પછી ત્રણ મીંડા

કરશોના કામ એવા કે થાવ શરમીંદા

ધરતી આકાશ સમ ગહરાને ઊંડા

હાલ થાશે ભારે ભૂંડા

હે ખાધો હોય પચાવ્યો હોય તે

૯૯ના ધક્કા ને સમજાવે

ધક્કાએ શીખવ્યું સંભાળતા

અભાનપણામાં સમતુલતા

જાગ્રત અવસ્થામાં લાવે સમતા

જીવનમાં પ્રવેશે પ્રભુતા

હે ખાધો હોય પચાવ્યો હોય તે

૯૯ના ધક્કા ને સમજાવે

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s




%d bloggers like this: