મલીન

15 02 2007

images33.jpg

  જીંદગીની  સરગમનું મધુરું સંગીત
     સૂર નીકળે તે પહેલાં વિલાઈ ગયું

     ઉગતા સૂરજનું  પહેલું  કિરણ
     ઉષા ખિલતાં પહેલાં ફેલાઈ ગયું

     પૂનમનાં ચાંદની સુહાની શીતળતા
     શોભા પામતાં પહેલાં ઠીંગરાઈ ગઈ

      ગુલાબનાં પુષ્પની મધુર ફોરમતા
      ફૂલ ખીલતાં પહેલાં મુરઝાઈ ગઈ

     પ્રશ્ન  અને ઉત્તરની પાવનતા
     મ્હોં ખૂલતાં પહેલાં મલીન થઈ ગઈ   

Advertisements

Actions

Information

One response

17 02 2007
સુરેશ જાની

એક હિ ન્દી કવિતા ભણવામાં આવતી હતી તે યાદ આવી ગઇ-

સૈલાની જબ બાગમેં આયે, ફૂલ અભી થે ખીલને ન પાયે.
ફૂલ ખીલે જિસ વક્ત ચમનમેં, સૈલાની જા બનમેં સોયે.
– મુન્શી પ્રેમચંદજી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: