રાધા ઝુમી ઉઠી

21 02 2007

images50.jpg

 

હે***** બરસાનાવાળી રાધા ઢુંઢે ગોકુળનો ગોવાળ

ભાન ભૂલેલી ઘેલીએ ભાળ્યા નંદના કુમાર

***********

રાધા ઝુમી ઊઠી કે નયનોંએ કાન નિરખ્યા
હરખે ફૂલી ઊઠી ને ઝાંઝર રણકી ઉઠ્યાં

ગોકુળમાં રાધાનો કાનજી ખોવાણો
ગોપીઓના ઘરમાં જઈ તે ભરાણો
ગોવાળો સંગે વંઠેલ —-કે નયનોએ કાન નિરખ્યા

રાધાને માખણ ખાતો કાન દેખાણો
બેઉ હાથે માખણ ચોર મંડાણો
હૈયું હરખી ઉઠ્યું——-કે નયનોએ કાન નિરખ્યા

રાધાએ કાન વિશ્રામઘાટે ભાળ્યા
પાણીની હેલ ચઢાવતાં માણ્યા
અંગ અંગ ભીંજાઈ ઊઠી—-કે નયનોએ કાન નિરખ્યા

રાધા કાના સંગે રાસ રમંતી
મધુવનમાંહી હસી ઘેલી ખેલતી
ચાંદનીમાં ભાન ભૂલી—–કે નયનોએ કાન નિરખ્યા

Advertisements

Actions

Information

4 responses

21 02 2007
Rekha

રાધા ને કાનાની કવિતા બહુ સરસ છે. મને તમારુ જસોદા ને કાનુડાનુ ભજન યાદ આવે છે.

21 02 2007
ઊર્મિસાગર

સુંદર ગીત!

22 02 2007
shivshiva

રાધા ઢૂંઢ રહી કીસીને મેરા શ્યામ દેખા

રાધા તેરા શ્યામ હમને વૃંદાવનમેં દેખા
રાસ રચાયે હુએ રાધા તેરા શ્યામ દેખા

આ ભજન યાદ આવી ગયું.

22 02 2007
vishwadeep

મારા બાળ જુવે વાટ !
મારે ચુલે મુક્યા આંધણ! કાન તમે બંસી ના બજાવો !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: