આવાકાડો ડીપ

images46.jpg

     આ ડીપ મકાઈની ચિપ્સ યા તો શાકભાજીની સાથે
      ખૂબ સરસ લાગે છે. સ્વાદ, રંગ અને ગુણ ત્રણેનો
      ત્રિવેણી સંગમ માણવા મળશે.
 
    ડીપ  બનાવવા માટેની વસ્તુ.
   
    ૨       નંગ પાકા (નરમ) આવાકાડો
      ૨       લીલા  મરચા
      ૧       કટકો આદુ
      ૧        લીંબુ
      ૧        નાનો  કાંદો, મીઠું

      રીતઃ-    આવાકાડો છોલીને તેને ચમચાથી દબાવી
                 છૂંદવું યા છીણીથી ખમણી લેવું. તેમાં મીઠું
                 પ્રમાણસર નાખવું. આદુ મરચાને વાટી તેમાં
                 ઉમેરવા. કાંદો એકદમ ઝીણો કાપી તેમાં
                 નાખવો. બધું બરાબર હલાવી તેમાં ખાડો
                 કરી આવાકાડોનું બી વચ્ચે મૂકી એકસરખું
                 કચોળામાં કરી ફ્રીઝ માં રાખવું.
                  ઠંડુ સરસ લાગે.
                જો કેલરીનો વાંધો ન હોય તો  એક ચમચો
                 સાવર ક્રીમ નાખવું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: