ત્રણ વાત

17 04 2007

images53.jpg

આપણે સૌએ યાદ રાખવા જેવી ત્રણ વાત

**   હમેશા ત્રણ જણા ને વઁદન કરવા *****માતા, પિતા અને ગુરુ

**  ત્રણ વસ્તુનુ પ્રદર્શન અનાવશ્યક  *****અઁગ, ધન અને ભોજન

**    ત્રણ વ્યક્તિઓને સદા મદદ કરવી*****દીન, હીન અને લાચાર

**    ત્રણ વ્યક્તિઓથી ઝઘડો ન કરવો*****મૂરખ, શરાબી અને પહેલવાન

**   ત્રણનુ સદા સન્માન કરવુ            *****સજ્જન, સઁત અને જ્ઞાની

**    ત્રણ ઉપર સદા દયા કરવી         *****બાલક, વૃધ્ધ અને પાગલ

**    ત્રણ જણાને કદી કમ ન સમજવા*****રોગ, શત્રુ અને પ્રતિદ્વદી

**   ત્રણ જણા ક્યારે રોકાતા નથી ***** વખત. મૃત્યુ અને ઘરાક

**    ત્રણ વસ્તુથી બચવુ              *****નીંદા, સ્વપ્રશઁશા અને કુસઁગ

**    ત્રણ ઈઁન્દ્રિયોને વશમા રાખવી ***** મન, બુદ્ધિ અને જીભ

**     ત્રણ વસ્તુઓને હઁમેશા વધારો*****ચરિત્ર,  ગૌરવ અને જ્ઞાન

**  ત્રણ ગુણનો સદા આગ્રહ રાખો*****સત્ય, અહિઁસા અને ઈમાનદારી

**   ત્રણ દુર્ગુણોથી દૂર ભાગો    *****ઈર્ષ્યા ઘૃણા અને અપમાન

**   ત્રણ ભાવનાઓને વશમા રાખવી *****કામ, ક્રોધ અને સ્વાર્થ

**    ત્રણ વસ્તુઓ કદી ખોશો નહી*****આશા, ઉત્સાહ અને વિશ્વાસ

**   ત્રણ વાતોથી સંબંધ ગાઢ થાય છે ***** મિત્રતા પ્રેમ અને સનમાન

**   ત્રણ ચીજો કદી ન ભુલવી  ***** દેવુ કર્તવ્ય અને ઉપકાર

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

2 responses

18 04 2007
ત્રણ વાત « મન માનસ અને મનન « Yoga Karma

[…] Posted by yogakarma on April 17th, 2007 ત્રણ વાત « મન માનસ અને મનન […]

20 04 2007
વિશ્વદીપ બારડ

If human can follow this route!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: