તમારા વિના

20 08 2007

images26.jpg

રોજ સૂરજ ઉગે અને આથમે તમારા વિના

એજ ચાંદો એજ સિતારા ભિન્ન તમારા વિના

સગાં સહુ કિનારો કરી ગયા તમારા વિના

વહાલાંના વહાલ બન્યા દોહ્યલાં તમારા વિના

ભોજનમાંથી રસ ઉડી ગયો તમારા વિના

જિંદગી શુષ્ક અને નિરસ બની તમારા વિના

મુખેથી હાસ્ય વિલાયું નરમાયું તમારા વિના

આંસુડા ગાલે સરી સૂકાઈ ગયા તમારા વિના

શ્રીજીનું સાન્નિધ્ય માણી રહી તમારા વિના

મોહમાયા થી મન પાછું ફર્યું તમારા વિના

જીવવાની આદત પડી ગઈ તમારા વિના

Advertisements

Actions

Information

One response

21 08 2007
Devika Dhruva

very touchy…
આંખો ભીની થઇ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: