ત્યારે ગઝલ સરજાય

images23.jpg

      કૈંક  પીડા ઓગળે  ત્યારે ગઝલ  સર્જાય છે
      આંસુ જ્યારે ઓગળે ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે

      આહ દિલથી નિકળે ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે
      જામ ચીસોના ઢળે  ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે

      જખ્મ જૂનાં સળવળે ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે
      ભીતરે કૈં  સળવળે  ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે

      વેદના ટોળે  વળે ત્યારે  ગઝલ  સર્જાય છે
      સેંકડો  સપના બળે ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે

      ડૂસકાં સૌ  ટળવળે ત્યારે  ગઝલ સર્જાય છે
      હોય  કાં  ડુમો ગળે ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે

       ઠોકરો જ્યારે મળે ત્યારે  ગઝલ સર્જાય છે
       શબ્દમાં લોહી ભળે ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે

       જીંદગી ખુદને છળે ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે
       મોત આવે અટકળે ત્યારે ગઝલ સર્જાય છે

One thought on “ત્યારે ગઝલ સરજાય

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: