ખુશખબર

 

         આપ સહુને જણાવતા હર્ષ થાય છે કે
    ‘ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતા’ એ હવે પોતાની વેબસાઈટ
      બનાવી છે. તો હવે નવી વેબસાઈટનું
       સરનામું છે.
      ‘ www.gujaratisahityasarita.org’
    અને પછી ‘મન, માનસ અને મનન’ પર ક્લીક કરવાનું.
             અથવા
       ‘www.pravinakadakia.gujaratisahityasarita.org’
        સહુ મિત્રોને અગવડતા બદલ ક્ષમા ચાહું છું
                  આપ સહુની   પ્રવીણા અવિનાશ કડકિઆ

One thought on “ખુશખબર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: