રાસની રમઝટ

10 10 2007

images49.jpg                                 

                                         હે———-
        ગોકુળથી મથુરાનો મારગ ભલે લાગતો નાનો
         કાનુડોની નીંદ  ઉડાડી લઈ  ગયો  મતવાલો
        થઈયા —થઈયા——થા

      
      ગોકુળ છોડીને મથુરા આવીને મારી નિંદર વેરણ થઈ
       રે ઉધ્ધવ મન ગોકુળ તન મથુરા—–

    નંદ જશોદાનો નિર્મળ પ્રેમ અને વ્રજવાસીઓનું વહાલ
       રે ઉધ્ધવ મન ગોકુળ તન મથુરા—-

    ગોકુળને ગોંદરે ગાયોના સાદને ગોપીઓની રૂડી પ્રિત
       રે ઉધ્ધવ મન ગોકુળ તન મથુરા——

    મથુરાના રાજભોગ ફીક્કા લાગે ભલા ગોકુળના માખણ મિસરી
       રે ઉધ્ધવ મન ગોકુળ તન મથુરા——–

    મથુરાના મારગ મોકળારે મને વહાલી ગલીઓ સાંકડી
       રે ઉધ્ધવ મન ગોકુળ તન મથુરા——
 
    ઇન્દ્રપુરી પણ તુચ્છ ભાસે મને વહાલેરું ગોકુળીયુ ગામ
      રે ઉધ્ધવ મન ગોકુળ તન મથુરા———

     ગોકુળ છોડતા વખતે થયેલી વિરહની
                   વેદના
                   ૦  ૦
                  ૦  ૦
                   .  .
                  .  .

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: