એક – બે – ત્રણ

28 11 2007

* ઈશ્વર            *વિશ્વ વ્યાપક        * ઈશ્વરની કૃપા છે

*તત્વ              *મારું છે                 *તું ગમે છે

*સત્ય              *સનાતન સત્ય       *ભૂખ લાગી છે

*પ્રમાણિકતા   *તારું છે                 * નારી તું નારાયણી

*શબ્દ             *આપણું છે             *અતિથિ દેવો ભવ

*અહં               *ક્રોધી છે                 * નજરથી દૂર થા

*પ્રેમ                 *માતા પિતા          *વડીલોનો આદર સ્ત્કાર

*વિશ્વાસ          *વિશ્વાસ છે           *વિશ્વાસે વહાણ ચાલે

*શ્રધ્ધા              *ઈશ્વર ઈચ્છા          *કરનું ભૂષણ દાન

*સનાતન         *સત્યમેવ જયતે        *આશા અમર છે

*ઘર                 *ધરતીનો છેડો          *મારો પરિવાર છે

*સાવધાન        *પ્રભુતામામ પગલાં  *અભિમાન નાશ નોતરે

*સતસંગ         *પતિ પરમેશ્વર          * પ્રેમની ગંગા વહાવો

*ક્ષણિક           *આંખ ખોલી           *દયા ધર્મનું મૂળ

*નાજુક           * સમય નથી              * વાવે તેવું લણે

*અસત્ય          * સર્જનહારની શક્તિ *અપના હાથ જગન્નાથ

*તિરસ્કાર       *લાગણી સભર           *દિલ એક મંદિર

*આશા            * વિદ્યા દાન                 *ભૂખ લાગી છે

*તિરસ્કાર          *નિર્મળ મન              *હમણાં કામ છે

એક, બે  યા  ત્રણ  શબ્દોની તાકતનો અંદાઝ લગાવો!

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: