લોહીનાદબાણ નો રામબાણ ઈલાજ

14 12 2007

5r4lkcaqjbm6hcaprnyojca1hjk2ycah9xu55ca0uwnk1cahe2wh1caks38akcacwwzdkcaendil2ca55q8dncadsi8n2cat88xffcaf20nctca02u0v2caspt63vca871ki5ca9vrirccabo124i.jpg   

                 અમારા  કાંતીકાકાને  રોજની ફરિયાદ આજે મારું દબાણ ઉંચુ છે.
      ગયા  અઠવાડિયે  નીચુ  હતું.
       મારે  ઘરમા ભલેને  ત્રણ ડોક્ટર હોય  પણ  ઘરની  સમજ પૂર્વકની
        દવા કરવી ગમે.

         

                તો ચાલો  અજમાવી  જુઓ.

      જો દબાણ વધારે હોય તો!
  
      ‘ધિરજની’  બે  ગોળી  સવાર સાંજ જમ્યા પછી  લેવી
 
            સવારે  નરણે કોઠે ૧/૨  કપ  પ્યારમાં
            ૧.  લીંબુ
            ૨.  ચમચી  ખાડ  નાખીને  પીવું.
        દાંત સાફ  કર્યા  પછી  ૧૫  મિનિટ  પ્રાણાયામ કરવો.

        બપોરે  બે  કલાક  મૌનવ્રત  પાળવું.
       રાતના  સૂવા  જતા  પહેલા  પ્રાર્થનાના  હુંફાળા પાણીથી
             સ્નાન  કરવું.
         પથારીમાં લંબાવ્યા  પછી  આંખોમીચી  ઈષ્ટદેવનું
               નામ  સ્મરણ  કરવું.
         બે  અઠવાડિયા  પછી  મને  કહેજો  વધારે દબાણ હશે તો
            ઓછું  થશે  અને  ઓછું  હશે  તો  નિયમિત  બની જશે.

           ચાલો  ત્યારે  કરો  શુભ  શરૂઆત.

   

       
  


ક્રિયાઓ

Information

One response

15 12 2007
vijay

Dhiraj Namni goLi no wholseller kon chhe?

americama to te malavani nathi

tamane khabar chhe te kya male chhe?

tame kahesho te to magaj ma chhe

americama teno ghaNo upayog thavathi te khuti gayi chhe…

ha ha ha ha ha ….

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: