મુજથી રિસાણા

15 12 2007

6ieq1ca783vw5cabsyokecak1dr05ca2m18dbcayrg6ifca7otknwca69qg9mca2finytcaa5t4bscagpycwdcalnfc94caui1ilacajcu0ehca7525u4cagpffbvcall1lfhcaumt29ocahh6q32.jpg

  મનડાની  મધ્યે
        હૈયામાં  હલચલ
          પુરાની  પાવન
            પ્રિત્યુના  સાવન
             આવો  સજાવો
               યાદો એ માળો
                 દિલમાં  દીવાઓ
                   પ્રેમે  પેટાવો
                     વાલમ તમારી
                        ખુમારી છે પ્યારી
                           નયનોની બારી
                              જુએ  વાટ તારી
                                 જીવનની ગલીઓમાં
                                    વાટે તું મળીઓ
                                       અંતરથી  પુછું
                                         ક્યાં તું  ખોવાણો
                                            જીવનની  નૈયા
                                                ન  છો  ખેવૈયા
                                                  શા  કાજે તમે
                                                     મુજથી  રિસાણા


ક્રિયાઓ

Information

One response

16 12 2007
neeta

અરે ક્યાંથી આવુ સુંદર લખી શકો છો બધા.

કોઇક તો ટ્યુશન લો મારુ.

હૈયુ વલોવી નાંખો છો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: