અભણ

7 02 2008

      મમ્મીઃ  બેટા, મારા જમાનામાં હું પણ કોલેજમા ભણવા ગઈ હતી.
           એસ.એન.ડી.ટીમાં નહીં હં કે. ઝેવિયર્સમા. તને મને
                  અભણ કહેતા લાજ નથી આવતી.   

     દિકરીઃ  મા, હજુ ભલેને હુ, કોલેજના છેલ્લા વર્ષમા હોઉં. પણ
                 કમપ્યુટરમાં હું ભલભલાને પાણી પિવડાવું છું. મા, હવે
                 ‘અભણ’ ની વ્યાખ્યા બદલાઈ ગઈ છે.
  
     મમ્મીઃ તારા હિસાબે નવી વ્યાખ્યા શું છે?

     દિકરીઃ મા જેને આજના જમાનામા કમપ્યુટર ના આવડે તે ‘અભણ’.
          તું મારી સાથે સહમત છે?

        મમ્મીઃ હા, બેટા!         


ક્રિયાઓ

Information

3 responses

8 02 2008
neeta

દુનીયા ચાલ,ે એમ ન ચાલીયે તો દુનીયા ને કાંઇ ફરક નથી પડતો, આપણે જ એક્લા થઈ જાઈયે છીયે,, અને શું કામ નહી શીખવાનું?
બધુ જ શીખવાનુ.છેલ્લા શ્વાસ સુધી નવુ સીખતા રહેવાનુ.
comp.ની તો વાત જ કરવા જેવી નથી..કે જેણે દુનીયા ને ઘર માં લાવી દીધી છે..
જાણ્યાઆજાણ્યા જાણે આપણી સામે બેઠા છે..
i love comp..

12 02 2008
વિશ્વદીપ બારડ

પ્રેસીડેન્ટ હોય પણ ખીલ્લી મારતા ન આવડે તો એને ..અભણ…કહી શકાય???
દેશનું સંચાલન કરી શકે પણ..કમ્પુટરમાં..’ડાઊન લોડ’ કરતા ન આવડે..તો એને..??

23 04 2008
narenpatel

khub saras

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: