સુંદર વિચાર

10 02 2008

માન અપમાન એ કોઈની જાગીરદારી નથી

*
કુદરતના ન્યાય આગળ કોઇની ભાગીદારી નથી

*

વ્યક્તિઓના સમુહને સમાજ કહેવાય.

*
વ્યક્તિમા સમજ હોય તો સમાજ સમજુ હોય !

*

જે શોષણ કરે છે તેની આંખે પાટા છે

*
જે શોષણ કરે છે તે અભિમાનમા ગળા ડૂબ છે.

*
જે શોષણ કરે છે તેણે સાચા ખોટાનું વિવેક ગુમાવેલ છે.

*
જે શોષણ કરે છે તેને સારા નરસાનું ભાન હોતુ નથી.

*
જે શોષણ કરે છે તે સ્વાર્થથી છલોછલ ઉભરાતો હોય છે.


ક્રિયાઓ

Information

6 responses

10 02 2008
અનિમેષ અંતાણી

ખરેખર સુંદર વિચાર! રવિવારની સવાર સુધરી ગઈ.

10 02 2008
Nilesh Vyas

where is “Vanraji”, why it is deleted !!!!!

10 02 2008
Nilesh Vyas

where is “Vanraji”, why it is deleted after 2 hours of posting !!!!!

11 02 2008
neeta

અને શોષણ સહે એ સૌથી મોટો ગુન્હેગાર..
એ સૌથી મોટી વાત છે…

12 02 2008
વિશ્વદીપ બારડ

કુદરતના ન્યાય આગળ કોઇની ભાગીદારી નથી.. વાહ!

હું કહી શકું?? કુદરતના ન્યાય આગળ કોઇની “જાગીરદારી “નથી..

23 02 2008
heena

what to tell———— khub saras

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: