કોણ ઈમાનદાર?

1 05 2008

નક્કી કરજો. જ્યારે મચ્છર કરડે છે ત્યારે આપણા કાન પાસે
ગુનગુન કરે છે. માનવ ઉંઘતો  હોય તો  પણ તેને ઉડાડી શકે
છે. પછી જો તમે ન ચેતો ત્યારે એ તમને કરડવાની હિંમત
દાખવે છે.

કિર્તી અને સુજાન ખાસ મિત્રો. એક જાન બે તન. જ્યારે જુઓ

ત્યારે બન્ને સાથે જણાય.

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

One response

4 05 2008
અનિમેષ અંતાણી

મચ્છરનું સરસ ઉદાહરણ.

ફક્ત માદા મચ્છર લોહી ચૂસવા કરડે છે. લોહી દ્વારા તેણી પ્રોટીન અને લોહતત્વ (આયર્ન) મેળવે છે જે ઈંડા મૂકવા માટે જરુરી છે. એમ હું નહી વિકિનો આ લેખ કહે છે! http://en.wikipedia.org/wiki/Mosquito

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: