મૃત્યુનો વિજય

9 01 2010

ગેરહાજરીમા હાજરી

સમગ્રતામા સમાતી

એકલતામા સાથી

સ્વપ્નમા સિંચીત

જાગ્રતતામા કલ્પિત

વર્તનમા સાક્ષી

બરફમા પાણી

ફુલોમાં મહેકતી

ડંખમા શક્તિ

અક્ષરમાં ભક્તિ

વાણીમા ઉક્તિ

ગતિમાં ગર્ભિત

યોગમા રાચતી

અંતરમા અનૂભુતિ

ત્યાગમા સમર્પિત

નજર્યુંમા વસતી


ક્રિયાઓ

Information

One response

18 01 2010
pragnaju

.. સુંદર

‘‘જખમ જીવનમાં લાગ્યાને મીઠા વચ્ચે રહેવું
સ્વજન લાંબી સોડે સૂતા, તે કોને જઇને કહેવું.?’’

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: