અચાનક કોણ જાણે યાદ કેવી વાત આવી ગઇ:

27 03 2010
     

 :
અચાનક કોણ જાણે યાદ કેવી વાત આવી ગઇ
દિવસ હોવા છતાં આંખોમાં માઝમ રાત આવી ગઇ

 

મળી કેવો ગયો ઉત્સાહ એ આશ્ચર્યથીઘાયલ
ફરીથી જીવવાની જીવમાં તાકાત આવી ગઇ

 

ગાગર મહીં ઘૂઘવાતો સાગર થઇ શકું છું
સંસારમાં રહીને શાયર થઇ શકું છું
અમૃતથી હોઠ સહુના એઠા કરી શકું છું,
મૃત્યુના હાથ પળમાં હેઠા કરી શકું છું;

 

નથી સામાન્ય આસવનો વિરલ રસનો કળશ છું હું
મથું છું હરપળે હળવો થવા મબલખ વિવશ છું હું

કાંઇ કહેવાય ના ક્યારે કયો પુરુષાર્થ અજમાવું
હજી જનમ્યો નથી એવા ભગીરથની ધગશ છું હું
અમૃત ઘાયલ

આ મારી શાયરી તો સંજીવની છેઘાયલ
શાયર છું પાળિયા ને બેઠા કરી શકું છું.

 

નહીં જેવો તોયે ઇશ્વર તારો જ અંશ છું હું
હું પણ અનેક રૂપે હાજર થઇ શકું છું

Advertisements

Actions

Information

2 responses

27 03 2010
વિવેક ટેલર

ચાર સરસ મુક્તકો…

પણ બધાની વચ્ચે એક-એક લીટી છોડી હોત તો?

28 03 2010
pragnaju

ઘણા જાણીતા મુક્તકો ફરી માણી આનંદ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: