હસો અને હસાવો

12 06 2010

  અવાજ કરતાં પ્રકાશના કિરણની ઝડપ અનેક ઘણી વધારે છે.

 

  તેથી ઘણી વ્યક્તિ દેખાવમાં ખૂબ સુંદર હોય છે. બોલે નહી ત્યાં

 

   સુધી.  હા હા હા હા હા 


ક્રિયાઓ

Information

4 responses

12 06 2010
વિવેક ટેલર

સત્ય વચન…

12 06 2010
સુરેશ જાની

ના . અવાજની વધારે.
ટીવી ચાલુ કરીએ ત્યારે પહેલો અવાજ આવે છે; અને પછી ચિત્ર !!

હા હા હા હા હા
હા હા હા હા હા
હા હા હા હા હા

હા હા હા હા હા- કોપી પેસ્ટ !!

12 06 2010
વિશ્વદીપ બારડ

maara karat mari honey ni speed charghani Che..enu^ shu^??/h,,haa

1 06 2011
subhash vala

amezing

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: