હસી કાઢજો

13 06 2010

   મરવાના ચાર સહેલા રસ્તા.

૧. રોજ ૧ પેકેટ સિગરેટ પીવી.—૧૦ વર્ષ

૨. રોજ બે થી ત્રણ પેગ દારૂ ઢીંચો.—–૩૦ વર્ષ

૩, કોઇને દિલોજાનથી મહોબ્બત કરો——-દરરોજ મરવું પડશે

૪. લગ્ન કરજો——–જીવતા મુઆ

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: