શણગાવેલા મગ અને બટાકાના વડા

4 08 2010
   પૌષ્ટિક ફરસાણ      પચવામા હલકું
સામગ્રીઃ
       ૧૨    કપ શણગાવેલા મગ
       ૧         રતલ બટાકા
                 ઝીણી સમારેલી કોથમીર
                 વાટેલા આદુ મરચા
                મીઠું
                લીબુના ફુલ યા આમચુરનો ભૂકો
        ૨     ચમચી  આરારાનો લોટ
         ૧      ચમચી ગરમ મસાલો
                  બ્રેડ ક્રમ્સ
રીતઃ           બટાકા બાફવા.
                   મગને વરાળે જરાક વાર ચડવા દેવા.
                    મગ અને બટાકા છુંદી તેમા બધો મસાલો નાખવો.
                   ગોળ થેપીને વડા કરી બહારથી બ્રેડ ક્રમ્સ લગાવી
                    તવી પર મધ્યમ આંચે શેકવા. ખૂબ ક્રિસ્પી લાગે છે.
                    ગળી યા તીખી બંને યા ચટણી સાથે મોજ માણવી.
Advertisements

Actions

Information

One response

4 08 2010
Rupen patel

પ્રવિણાબેન શણગાવેલા મગ કે ફણગાવેલા મગ કદાચ ભૂલ હોય તો સુધારશોજી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: