સંવાદ વિવાદ વિનાનો

25 09 2010

આત્માઃ

હા, હા ખબર છે  હું તારો જ અંશ છું.

પરમાત્માઃ

તેથી જ  તો તારા અને મારામા કોઈ ભેદ નથી.

આત્માઃ

હું દરેક માનવીના શરીરમા રહું છું અને વ્યક્ત છું.

પરમાત્માઃ

હું અવ્યક્ત છું  કિંતુ અસ્તિત્વ ધરાવું છું.

આત્માઃ

નાસ્તિક લોકો તારા અસ્તિત્વની અવહેલના કરે છે.

પરમાત્માઃ

તેઓ મારા સાકાર સ્વરૂપની અવહેલના કરે છે. કિંતુ——-

આત્માઃ  કિંતુ શું ?

પરમાત્માઃ

અનજાણ શક્તિ છે તે સ્વિકારે છે. જેમકે વિજળીના

ગોળામાં વિજળીનું હોવા પણું.

આત્માઃ

તું વ્યાપક છે, હું સીમામા જકડાયેલો છું. હું નાશવંત  છું.

પરમાત્માઃ

મને સીમાનું બંધન નથી. મારું અસ્તિત્વ શાશ્વત છે.

આત્માઃ

સુખ અને દુખ મને સ્પર્શતા નથી.

પરમાત્માઃ

ભલે તું નિર્લેપ છે પણ શરીરને બંધનકર્તા છે.

આત્માઃ

શામાટે આખી જીંદગી હું તને પામવા માટે પ્રયત્ન કરું છું ?

પરમાત્માઃ

તું હંમેશા જે નથી તેની પાછળ દોડે છે.

જે છે તેને શાંતિથી પહેચાનતો નથી.

આત્માઃ

શરીર સાથેનો સંબંધ આટલો ગાઢ કેમ છે?

પરમાત્માઃ

તે તારું રહેવાનું સ્થાન છે.

આત્માઃ

તો પછી——

પરમાત્માઃ

તેમાં આસક્તિ નહી રાખ. ગમે ત્યારે તે ઘર ખાલી કરવું પડશે.

આત્માઃ

હવે એ તો સમજાયું કે આસક્તિ નહિ રાખવાની. પણ અંતે——-

પરમાત્માઃ

શાકાજે ચિંતા કરે છે અંતે તું મને જ પામીશ. મારામા ઓતપ્રોત

થઈ જઈશ.

આત્માઃ

પૃથ્વિ પરનું જીવન જીવવું એ એક કળા છે.

પરમાત્માઃ

તને બધું જ સમજાવીને પૃથ્વિ પર મોકલ્યો હતો.

નવ મહિના મહેનત કરી હતી. પણ——-

આત્માઃ

પણ શું ?

પરમાત્માઃ

શ્વાસ લેતાંની સાથે તારો અને મારો નાતો તે બદલી નાખ્યો !.

મોહ માયામાં તું એવો લપેટાયો કે અવતરણની સાથે ઉંવા ઉંવા

( તું ત્યાં, તું ત્યાં નો રાગ ગાવા મંડી પડ્યો.)

Advertisements

Actions

Information

One response

30 09 2010
neetakotecha

gr8888 jane sachche j aapdi aatma parmatma sathe vat karti hoy evi anubhuti thai..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: