દીકરો અને દીકરી

દીકરો વારસ છે તો દીકરી પારસ છે! 

 દીકરો વંશ છે  તો દીકરી અંશ છે

 

દીકરો આન છે  તો દીકરી શાન છે

દીકરો તન છે  તો  દીકરી મન છે!

 

દીકરો માન છે તો દીકરી સ્વમાન છે

દીકરો સંસ્કાર છે  તો દીકરી સંસ્કૃતિ છે!

 

દીકરો આગ છે તો દીકરી બાગ છે

દીકરો દવા છે તો દીકરી દુવા છે!

 

દીકરો ભાગ્ય છે તો દીકરી વિધાતા છે

દીકરો શબ્દ  છે તો દીકરી અર્થ છે!

 

દીકરો ગીત છે તો દીકરી સંગીત છે

દીકરો પ્રેમ   છેતો દીકરી પૂજા છે!

દીકરો હૈયું છે તો દીકરી ધડકન છે

દીકરો શ્વાસ છે તો દીકરી પ્રાણ વાયુ છે

દીકરો સૂર છે તો દીકરી તાલ છે

દીકરો રાગ છે તો દીકરી રાગિણી છે

દીકરો નેત્ર છે દીકરી તેજ છે

દીકરો માર્ગ છે દીકરી દિશા છે

દીકરો બાગ છે દીકરી ખીલેલું પુષ્પ છે

દીકરો માળી છે દીકરી જતન કરે છે

દીકરો વાદળ છે અને વરસે છેતોદીકરી ધરતી છેઅને તરસે છે

દીકરો એકપરિવારને તારે છે તો દીકરી દસ પરિવારને તારે છે!!

દીકરો કુટુંબનું  નામ ઉજાળે છે  દીકરી  પિયરિયું શોભાવે છે

દીકરો તિમિર હટાવે છે દીકરી જ્યોત પેટાવે છે

દીકરો હોય યા દીકરી માતા પિતા ગૌરવ અનુભવે છે

દીકરો યા દીકરી આપી  સર્જનહાર કૃપા વરસાવે છે 

 

”””””””””””””””””””

 
 
 

 
 
 

7 thoughts on “દીકરો અને દીકરી

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: