ચંદ્રકળા

 

ચંદ્રકળા બનાવવા માટે સામગ્રીઃ

 ૨     કપ મેંદાનો લોટ

 ૨    ચમચી ઘી

 ૧/૨  કપ દૂધ

 ૧    કપ સાકર

 તળવા માટે તેલ યા ઘી

 બદામ પિસ્તાનો ભૂકો

 અટામણ માટે મેંદો

 રીતઃ

   બે કપ લોટમા ૨ ચમચી ઘીનું મોણ નાખી મસળવું.

   દુધ જરાક નવશેકુ ગરમ કરી પરોઠા જેવો લોટ બાંધવો.

    રોટલી જેવડા ગોરણા કરવા

 ૩ ગોરણાની ૩ રોટલી વણવી.

પહેલી રોટલી પર તેલ યા ઘી અને થોડું અટામણ પાથરવું.

 બીજી રોટલી તેની ઉપર મૂકી તેના પર પણ અટામણ અને તેલ યા ઘી ચોપડવુ

  ત્રીજી રોટલી ઉપર પણ તેમજ કરવું.

પછી તેનો વીટો વાળી નાના નાના ગોરણા ચપ્પુથી કાપવા.

 દરેકને પાછા વણવા.

  બધા લોટમાંથી આ પ્રમાણે રોટલીના વીટા કરી વણવું. 

 કડાઈમા તેલ યા ઘી ગરમ મૂકી મધ્યમ આંચે ગુલાબી તળવા

 અડધો કપ પાણીમા ખાંડ નાખી દોઢ તારની ચાસણી કરવી.

  પડવાળી થવાથી ચંદ્રની કળા જેવું રૂપ આવશે.

  દરેક ઉપર નાની ચમચીથી ચાસણી રેડી ગરમ પર જ

  બદામ પિસ્તાનો ભૂકો ભભરાવવો.

  દિવાળીની આ મિઠાઈ દેખાવ તથા સ્વાદમા ખૂબ સુંદર લાગે છે.

  અઠવાડિયા સુધી રહે તો પણ બગડે નહી.

   બનાવો, આનંદથી માણો અને દિવાળી ઉજવો.

One thought on “ચંદ્રકળા

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: