માતૃદેવો ભવ

24 12 2010

કવિ જ્યારે કવિતા લખે છે ત્યારે નીચે પોતાનું નામ લખે છે.

ચિત્રકાર જ્યારે કૃતિનું સર્જન કરે છે નીચે પોતાનું નામ લખે છે.

માણસ જ્યારે ઈશ્વરની પ્રતિમા બનાવે છે ત્યારે નીચે નામ લખે છે.

દાતા જ્યારે દાન કરે છે ત્યારે પોતાનું અને કુટુંબીઓનું નામ લખે છે.

મંદિર બંધાવનાર કોની સ્મૃતિમા બાધ્યું છે તે નામ લખે છે.

હોસ્પિટલ બંધાવનાર કોની પાછળ બંધાવી તે નામ લખે છે.

કુદરત તેના સર્જન પાછળ નામ નથી લખતી પણ તે જગજાહેર છે.

જ્યારે માતા

સર્જન કરે છે અને પાછળ નામ ” બાપનું ” લખાય છે.

હે માતા, તને લાખો પ્રણામ.

માતૃદેવો ભવ


ક્રિયાઓ

Information

3 responses

24 12 2010
pragnaju

જેની આંખોમાં અમૃત દેખાય એ તમામ મા છે. મા પ્રત્યેક નારીમાં કોઈ અમૃતક્ષણે જાગી ઊઠે છે. મા કદી મરતી નથી : માનો દેહ ન હોય ત્યારે એનું વહાલ હવાના કણકણમાં વિખેરાઈને આલિંગન આપે છે

25 12 2010
29 12 2010
Bina

I like it. Nice.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: