દહેજ

4 01 2011

દહેજ સમાજનું દૂષણ

નારી સમાજનું ભૂષણ

કોણ કરે સહુનું પોષણ ?

કોણ કરે બચ્ચાનું રક્ષણ ?

સમાજ કરે તેનું શોષણ

તેના આત્માનું ભક્ષણ

દહેજના વરવા લક્ષણ

પ્રથા મિટાવો તત્ક્ષણ

જગજનની સ્ત્રી આભૂષણ

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

2 responses

4 01 2011
pragnaju

દહેજ સમાજનું દૂષણ
નારી સમાજનું ભૂષણ

ભૂષણ?

20 12 2017
pravina Avinash Kadakia

ભૂષણ એટલા માટે કે નારી છે તો સમાજ છે. નારીની ઈજ્જત કરો. નારી માતા બનીને ધન્યતા અનુભવે છે. નારી વિના દુનિયાની કલ્પના અસંભવ છે.

” નારી સમાજનું ભૂષણ છે”.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: