આજની જોક

31 01 2011

ટીકલુઃ હેં પાપા તમે ઓફિસથી મોડા આવો પછી થાકી

             નથી જતા ?  

પાપાઃ હા બેટા થાકી તો જવાય છે પણ શું કરું, તું કહે?

ટીકલુઃ તમે પણ મમ્મીની જેમ માથુ દુખે છે તેમ કેમ

             નથી કહેતા.

પાપાઃ કારણ હું મમ્મી નથી ,પાપા છું.


ક્રિયાઓ

Information

One response

31 01 2011
તપન પટેલ

સાચી વાત સ્ત્રીઓને માથું દુખવાની ફરિયાદ વધારે પડતી હોય છે…આવું કેમ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: