શ્રાધ્ધ શું?

શ્રાધ્ધ, જે શ્રધ્ધાથી કરીએ તે

આંધ શ્રધ્ધાથી કરીએ તે દેખાદેખી.

અતિ શ્રધ્ધાથી કરીએ તે મનવની નબળાઈ.

ખરેખર શ્રાધ્ધમાં શું કરીએ તો આપણને વિયોગ સહન કરવાની

શક્તિનું પ્રદાન થાય. મધુરી યાદો વાગોળવી. જરુરિયાત મંદોને

યથા યોગ્ય સહાય કરવી. વિરહીજનોનાં મનપસંદ કાર્યને વેગ આપવો.

‘આજે, જે આજ તેમની છે,કાલે તે આપણી બનશે.’

આજે  “ડોશીઓનું શ્રાધ્ધ” ગણાય છે. ભાદરવા વદ ૯.

સંક્ષિપ્તમાં વિચાર———-

 

સુખનો સહવાસ અને દુઃખનો ભાર

જીવનમાં મળે જેનો હોય અધિકાર

બેયના અહેસાસનો અવનવો અનુભ્વ

‘પમી’જેઓ મળ્યા નિકળ્યા ભાવસભર

2 thoughts on “શ્રાધ્ધ શું?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: