ટીકુનો તરખાટ—–૧૮

પાપાઃ  બેટા , મારી ૧૦૮ મી વર્ષગાંઠ ઉજવવી છે.

ટીકુઃ પાપા, મને ૮૦ થયા , હવે થાક લાગે છે.

પાપાઃ  ( વૃધ્ધાશ્રમના મેનેજર સાથે ફોન ઉપર

વાત કરતાં.) હેલો ,’હું  રમણ પટેલ બોલું છું.તમારે

ત્યાં ખાલી જગ્યા છે.

વૃધ્ધાશ્રમનો  મેનેજરઃ હા

પાપાઃ નામ છે ટિકુ પટેલ. ઉમર વર્ષ ૮૦.

મેનેજરઃ “આપ કોણ  બોલો છો?”

પાપાઃ હું  ટીકુનો “બાપ.”

One thought on “ટીકુનો તરખાટ—–૧૮

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: