રસોઈ ટિપ્સ—-૨

[૧]  ચકરી બનાવતી વખતે ૨ કપ લોટમાં ૨’ ટીસ્પુન’ અડદની દાળનો લોટ

નાખીએ તો ઓછા મોણમા પણ ચકરી ફરસી થાય છે.

[૨] ડ્યાબિટિસ થઈ હોય એવી વ્યક્તિ માટે બાજરીનો લોટ હિતાવહ છે.

[૩] પુડલા સ્વદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક બનાવવા તેમાં શાક્ભાજી ‘મિક્સર’માં

ક્ર્શ કરીને નાખવાથી પચવામાં હલકાં બને છે.

[૪]  જો બાધ ન હોય તો રસોઈમાં છૂટથી આદુ, કાંદા અને લસણનો ઉપયોગ

કરવો. જેથી ‘ગેસ’ થવાની શક્યતા ઘટે છે. ખાંડને ગોળનો વપરાશ નહિવત.

[૫] દુધપૌંઆ સહુને ભાવે છે.(અપવાદ બાદ કરતાં)  કદીક છાશમાં  પ્રયત્ન કરી જોજો.

ખાંડ ખાવાનું પ્રમાણ ઘટશે. ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.

4 thoughts on “રસોઈ ટિપ્સ—-૨

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: