ભેજુ કસો ઉખાણાંના જવાબ ——૧૦

25 03 2012

શીલ અને સદાચારની  જનની છું

જેમાંથી હું  જન્મું  છું તે  દિવ્ય  છે

જવાબઃ  પ્રેમ

૨.

સઘળે  હાજર છતાં અલિપ્ત

રાત  દિવસથી રહું અસંગત

જળસ્થળ ચરાચરમાં વ્યાપક

ચારેય  દિશાનો સંસ્થાપક—————

જવાબઃ  આકાશ

૩.

ભેદભાવ કદી  ન  કરતો

આમંત્રણની રાહ ન જોતો

જળચર સ્થળચરને ચાહતો

જ્યોત શક્તિને પ્રસારતો

જવાબઃ  સૂર્યના કિરણો

૪.

સકળ સૃષ્ટિમાં  વ્યાપક

જે  તુજ  અંતરે  સમાણો

ફુલે સુગંધ બની વિલસ્યો

અસિમિત ભ્રમાંડમાં ખોવાણો——

જવાબઃ સૃષ્ટિનો સર્જનાહર

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

2 responses

25 03 2012
shivshiva

સુંદર ઉખાણા

26 03 2012
manvant

javaaba gamya….thx.bahenna !

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: