પીળું પાન – કુંપળો

“પાનખરમાં  ખરી  પડતાં  પીળા  પાનને  વૃક્ષ  પકડી રાખતું  નથી.

 

વસંતના વધામણાં સમાન  ફુટતી  કુંપળોને  વૃક્ષ રોકી  શકતું  નથી.”

One thought on “પીળું પાન – કુંપળો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: