બદલાઈ જાય છે

યુગની સાથે  બધા હથિયાર બદલાઈ જાય છે

જીવન નૈયાનો નાવિક પણ બદલાઈ જાય છે

*

ગરીબોને ભૂખમરાથી રોટલા  વહાલા લાગે છે

તે સંતોષાતા રળવાની રીત  બદલાઈ જાય છે

*

પ્યાર મહોબ્બત કર્યા પછી નિભાવવા મુશ્કેલ છે

નીતિ રીતિ  માપદંડના કાટલાં બદલાઈ જાય છે

*

ધ્યાન જપ તપ યોગ, સી.ડી., ડી.વી.ડી.થી થાય છે

પુરૂષ અને સ્ત્રીના બાંધેલા સંબંધ બદલાઈ જાય છે

*

ક્ષમા સરળતા ધર્મ કર્મ સત્ય સાચા આભૂષણ છે

જીવનની દોડ ધામમાં નિષ્ઠા બદલાઈ જાય છે

*

ફેશનની રઝળપાટમાં ‘ઉચ્છ્રંખલતા’ પ્રવેશી છે

ઘડી ભરમાં બાળકોના વર્તન બદલાઈ જાય છે

*

સાચો સગો પાડોશી જીંદગી ભરનો દુશ્મન બને છે

મા જણ્યાના  અતૂટ પવિત્ર પ્રેમ બદલાઈ જાય છે

2 thoughts on “બદલાઈ જાય છે

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: