ઉખાણાંના જવાબ આપો ?—૧૧

16 07 2012

૧.

જન્મમાં જે બીજ રૂપે  ઉપસ્થિત છે

જે લાંબી સતત  પ્રક્રિયા  છે

બોલો બોલો બોલો કોણ?

૨.

જે વ્યક્તિ નહી અનુભૂતિ છે

અહંના વિસર્જને પમતી ચરમ સીમા છે

બોલો  બોલો  બોલો  કોણ?

૩.

જે મારો  આવાસ  છે

સઘળું મારુંની પ્રતીતિ કરાવે છે

બોલો  બોલો  બોલો  કોણ ?

૪.

વિચાર્યા  વગર  જુઓ

દરવાજા ખોલી  જુઓ

બોલો  બોલો  બોલો  કોણ ?

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

3 responses

16 07 2012
rakesh

1 garabh, 2 parampad, 3 body,4 chit

17 07 2012
pravina Avinash

well done. Out of four two are correct according to answers of “Ukhana”

18 07 2012
manvant

no answer,sorry.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: