ભેજું કસો ઉખાણાં———— ૧૧ ( જવાબ )

26 07 2012

૧.

જન્મમાં જે બીજ રૂપે  ઉપસ્થિત છે

જે લાંબી સતત  પ્રક્રિયા  છે

બોલો બોલો બોલો કોણ?

૧.જવાબ

મૃત્યુ

૨.

જે વ્યક્તિ નહી અનુભૂતિ છે

અહંના વિસર્જને પમતી ચરમ સીમા છે

બોલો  બોલો  બોલો  કોણ?

૨.જવાબ

ઈશ્વર

૩.

જે મારો  આવાસ  છે

સઘળું મારુંની પ્રતીતિ કરાવે છે

બોલો  બોલો  બોલો  કોણ ?

૩. જવાબ

શરીર

૪.

વિચાર્યા  વગર  જુઓ

દરવાજા ખોલી  જુઓ

બોલો  બોલો  બોલો  કોણ ?

૪. જવાબઃ

સત્ય

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

One response

27 07 2012
manvant patel

thx.bahena !……

.m. Patel

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: