ભેજુ કસો==================૧૨

8 09 2012

૧.

નથી દીધી ચાવી

નથી વાપર્યો ‘સેલ’

હાલે ચાલે નિયમિત

મોઢું બંધ મેલ

બોલો બોલો બોલો કોણ-?

૨.

ખાય પીએ ને જીવે

નોકરી નિયમિત કરે

જીવતો જાગતો હાલતો

પણ વાણી ના નિસરે

બોલો બોલો બોલો કોણ ?

૩.

પંડિતાઈ તો બસ એની

દેખાવમાં ભલો ભાંતિ

બહાદૂરી અને વફાદારી

અણુ અણુમાં પ્રસરી

બોલો બોલો બોલો કોણ–?

ચાલો જવાબ આપો તો માનું અને કરું સલામ—-.

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

One response

8 09 2012
Nitin Vyas

Pravinaben

Very interesting and entertaining.

Many thanks for posting.

Try with Gujarati Magazine, “Chitralekha” or so and start your regular column.

With all good wishes,

Nitin Vyas

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: