એક ડગ ધરા પર- પુસ્તક એમેઝોન. કોમ ઉપર

પુસ્તક તરીકે એક વધ્યું ઠેકાણું..

Ek Dag Dhara Par Authored by Pravina Avinash Kadakia List Price: $6.00 5.5″ x 8.5″ (13.97 x 21.59 cm) Black & White on White paper 128 pages ISBN-13: 978-1480001954 (CreateSpace-Assigned) ISBN-10: 1480001953 BISAC: Fiction / Contemporary Women

Llife story of a brave and smart girl.

Who stands up for the truth in life.

CreateSpace eStore: https://www.createspace.com/4009951

Please click the link to buy the book

2 thoughts on “એક ડગ ધરા પર- પુસ્તક એમેઝોન. કોમ ઉપર

  1. Congratulations Pravinabahen. I have published the book THE DAY OF GLOOM AND GLORY! with CreateSpace. The book is available from http://www.amazon.com .
    I have the Gujarati book ADILNA SHERONO ANAND almost ready for getting printed, but I have been postponing because I do not know how to promote and market it. (The book was published as PDF edition on May 18, 2012, Adil’s 75th birthday, and is available for purchasing).
    You will be promoting & marketing your book. If you would like to promote ADILNA SHERONO ANAND also, I would get it printed with CreateSpace. Of course I would give you GENEROUS DISCOUNT for your work. Please write to me at girish116@yahoo.com . Thanks.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: