બોલો બોલો બોલો કોણ ?

18 10 2012

૧.

ધર્મ જુદા, આચરણ જુદા,

વિચાર સમાન, શિક્ષા સમાન

સ્થળનું નામ

બે અક્ષર

ત્રણ અક્ષર

ચાર અક્ષરના મારા નામ

બોલો બોલો બોલો બોલો કોણ?

૨.

શુક્રવાર, રવિવાર, સામાન્ય દિવસ

ન જોયા વાર કે તહેવવાર

નાના મોટાં સઘળા જાય

સ્થળનું નામ

બે અક્ષર

ત્રણ અક્ષર

ચાર અક્ષરના મારા નામ

બોલો બોલો બોલો બોલો કોણ?

૩.

મારા વગર ચાલે નહી

હું નહી તો જીવન નહી

દૃશ્ય હું અદૃશ્ય હું

બોલો બોલો બોલો બોલો કોણ ?

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

One response

19 10 2012
manvant

Tame Tame Tame , Didi

THX.DIDI…..M,

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: