પહેચાન

26 12 2012

પહેચાન વહેતી હવાની ચાલ

ક્યારે બદલાય તેની રવાલ

વાતમાં નથી કોઈ માલ

હવે બતાવ તારી કમાલ

શાને તું મચાવે ધમાલ

જોજે થઈ જઈશ પાયમાલ

આ દુનિયામાં જરા સંભાલ

રસ્તા છે ઘણા ભમરાલ

અંતે થાશે મોટો બવાલ

વાણી પર સંયમ વાચાલ

પ્રેમથી જગે તું માલામાલ

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

2 responses

27 12 2012
Dilip Gajjar

હવે બતાવ તારી કમાલ
શાને તું મચાવે ધમાલ
kashu kari bataavavane aahvaan aapti aapni panktoo sparshi gai..

27 12 2012
ઇન્દુ શાહ

પહેચાનની સહુને ચાહ
ઓળખાણ મોટી ખાણ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: