૨૧મી સદીની લોક વાયકા

ઘેંટાના ટોળા જેવા લોક

અભી બોલા અભી ફોક

ઉઠો ના મેલશો પોક

જોવા ઉમટે થોકે થોક
===================

ગોળીને મોઢે ગરણું બંધાય

ગામને મોઢે ના બંધાય

જો ગામને મોઢે બંધાય

તો ઉકરડે સુવાસ ફેલાય
===================

દેશ ગયો પરદેશ ગયો

ભાષા લાવ્યો તાણી

‘વોટર વોટર’કરતાં મૂઓ

ખાટલા નીચે પાણી
======================

દેશમાં રૂપિયાના ત્રણ અડધા લવાય

પરદેશમાં કુપનની કાપલી ફડાય
=========================

પરદેશમાં ભારતની “પાંચ ફુટર કન્યાઓની”કમાલ

દાક્તરી ભણી આવીને મચાવી ધમાલ.
===================================

2 thoughts on “૨૧મી સદીની લોક વાયકા

 1. wahhhhh
  sauthi saras..

  દેશ ગયો પરદેશ ગયો
  ભાષા લાવ્યો તાણી
  ‘વોટર વોટર’કરતાં મૂઓ
  ખાટલા નીચે પાણી

  sachche ahiyathi aapdi same mota thata bachchao ne jyare tyathi aavine aapdne u dont know and u know bolta joiye ne to bahu dukh thay

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: