બોલો બોલો બોલો બોલો કોણ ના (ઉત્તર)

27 02 2014

સઘળા ધન ખર્ચે ખૂટી જાય છે
જેમ વાપરો તેમ વધે  છે
પામવાની પ્યાસ બુઝાતી નથી
બોલો બોલો બોલો કોણ

///////////////////////

ઉત્તરઃ વિદ્યાધન

//////////////////////

ચોર ચોરી શકે નહી

ખર્ચે  કદી ખૂટે નહી

ઉધાર દેવાય નહી

પરાણે પચે નહી

બોલો બોલો બોલો કોણ-

///////////////////

ઉત્તરઃ     જ્ઞાન

/////////////////////

રાત દિવસ મહેનત કરો

નિયત દિલ સાફ રાખો

પ્રયત્નમાં ઇમાનદારી

તોય હંમેશા તલપ જારી

બોલો બોલો બોલો કોણ

/////////////////////

ઉત્તરઃ સત્ય નિષ્ઠા

//////////////////

આમંત્રો તો પણ આવું

આવકાર વિના પણ આવું

આવું ત્યારે તમે વધાવો

ન ભાળો તો ઉદાસ થાઓ

બોલો બોલો બોલો કોણ

/////////////////////////

ઉત્તરઃ ્સૂર્ય

///////////////////////

Advertisements

ક્રિયાઓ

Information

2 responses

27 02 2014
chandravadan

BOLO BOLO KAUN…..And thanks for the JAVABO.
Chandravadan
http://www.chandrapukar.wordpress.com
Avjo @ chandrapukar…now the Post Anjali !

27 02 2014
pravinshastri

ઉત્તર માટે બહુ રાહ જોવડાવી હોં!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s
%d bloggers like this: